De ToP-groep

Vanaf 2004 streeft de ToP-groep met haar fysiotherapiepraktijken naar fysiotherapeutische ToP-zorg voor iedereen. Om deze zorg te kunnen realiseren beschikken de praktijken van de ToP-groep over een breed scala aan specialisaties en deskundigheden en wordt zowel in de eerste als de tweede lijn intensief samengewerkt met huisartsen, specialisten, psychologen, diëtisten, ergotherapeuten en thuiszorgorganisaties.

De ToP-groep is een samenwerkingsverband van 11 fysiotherapiepraktijken, verspreid over de provincies Groningen en Drenthe. Vanuit 30 locaties met in totaal 120 fysiotherapeuten wordt gewerkt aan kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg.

FysAPK
Een goede bedrijfsvoering en een goed zorginhoudelijk proces zijn onlosmakeijk met elkaar verbonden.

FysAPK is hét kwaliteitssysteem van de ToP-groep en houdt zich bij fysiotherapiepraktijken bezig met trajecten op het gebied van:
- advies
- begeleiding
- ondersteuning
- kennisuitwisseling
Zorginhoudelijke trajecten, zoals Zorgpad en Plus-audit en HKZ, behoren tot de mogelijkheden, maar ook trajecten rondom de bedrijfsvoering. FysAPK kan worden ingezet bij zowel de ToP-groeppraktijken als andere paramedische partijen.

FysAPK maakt voor haar uit te voeren trajecten gebruik van mensen die in ruime mate deskundig zijn op verschillende vakgebieden. Allen hebben een gedegen kennis van de fysiotherapeutische en paramedische markt.