FysAPK

Een goede bedrijfsvoering en een goed zorginhoudelijk proces zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Een goede bedrijfsvoering is tegenwoordig onderdeel van het grote krachtenveld van de zorgmarkt. Onderdeel van die markt zijn, vraagt aan te kunnen sluiten bij de wensen van de spelers op die zorgmarkt. Naast fysiotherapiepraktijken zijn de
patiŽnten(organisaties), zorgverzekeraars en de overheid de spelers op deze markt. Elk van deze partijen behartigt haar eigen belangen.

FysAPK wil voor paramedische praktijken, onafhankelijk van hun grootte, een kader scheppen, zodanig dat de praktijk zowel zorginhoudelijk als organisatorisch in staat is adequaat te reageren op veranderingen in deze zorgmarkt. Het effect en de gevolgen van die veranderingen dienen op een logische wijze binnen de praktijkorganisatie en bij de individuele paramedicus geÔmplementeerd te worden. Dit is een proces van veranderen. Uitgangspunt is en blijft dat binnen de van buitenaf opgelegde kaders, toch het werkplezier voorop blijft staan.

FysAPK kan hierbij behulpzaam zijn. In overleg maakt FysAPK na een praktijkanalyse (op basis van een quick scan) een plan van aanpak. Doel is aspecten, die u als praktijkhouder hebt aangegeven, aan te pakken binnen een integraal plan. Daardoor dient er de gewenste verandering plaats te vinden binnen de praktijk, zodanig dat de organisatie in staat is voor nu en op termijn de ontwikkelingen in die zorgmarkt op een goede wijze aan te kunnen.

Diensten:
Onderstaande diensten worden door FysAPK aangeboden:
- Het bedrijfskundig doorlichten van fysiotherapiepraktijken.;
- het aanbieden van praktische scholing gericht op adequate dossiervorming aan groepen, fysiotherapeuten/praktijken en individuele fysiotherapeuten;
- het creŽren van een structuur binnen een organisatie die zorg draagt voor borging van kwaliteit bij zorginhoudelijke processen;
- adviestrajecten in strategievorming
- advies- en begeleidingstrajecten bij implementatie van een Elektronisch Fysiotherapeutisch Dossier;
- Training on the job van individuen en groepen op allerlei aspecten rondom praktijkvoering, dossiervorming, patiŽntbejegening, samenwerking enz.;
- maatwerk in de verschillende trajecten is ons uitgangspunt.
Onder contact kunt u vinden waar u terecht kunt voor deze adviezen.